1920500 web home pg hlavní foto (1).png

Procvičování zájmen

 


 

QR kódy děti použily v závěrečné – opakovací hodině. Několik hodin jsme zájmenům věnovali. Nalepily si je do sešitů, mohly procvičovat i doma. Některé děti používaly přehledovou tabulku zájmen, kdo chtěl, opakoval se spolužákem.

Děti načetly přes QR kód test – vyfotily řešení a poslaly mi ho na email. Ty, které to neuměly, nebo měly jiný důvod – napsaly výsledek na papír, podepsaly a předaly mi ho. Známka byla dobrovolná.

Metodika na několik hodin výuky je přiložena i v tomto souboru. Pokud byste ji chtěli využít, potřebujete oba materiály, které jsou v ní uvedeny.
Nebo ji berte jako inspiraci

Krásné bytí s dětmi přeje

Iva

Autorka: Mgr. Ivana Hrubá Eliášová