1920500 web home pg hlavní foto (1).png

Obchodní podmínky

Jsme plátci DPH.

Objednávku našich služeb provedete vždy vyplněním formuláře určeného k přihlášení na webinář nebo kontaktováním nás formou e-mailu nebo telefonátu s uvedením požadavku na poskytnutí služeb. Pokud nesouhlasíte s našimi Zásadami ochrany osobních údajů, nemůžeme vám naše služby poskytnout. Potřebujete-li více informací ke zpracování osobních údajů, můžete nás kontaktovat na info@zivotnivzdelavani.cz.

Ceny vzdělávacích akcí naleznete u každého webinářesemináře. Cena zahrnuje Vaši účast a možnost konzultace s lektorem v době webináře, semináře a veškeré administrativní práce spojené s Vaším přihlášením na vzdělávací akci. Na základě vaší účasti vystavujeme potvrzení, které je vám zasláno do e-mailu. Pokud potřebujete vystavit originál osvědčení, je to za příplatek, a to se týká tištěného originálu zaslaného poštou, ale i verze opatřené elektronickým podpisem, který vám zašleme na e-mail. Cena je vždy uvedena u ceny každé vzdělávací akce. Při vyplňování přihlašovacího formuláře nám uvedete, jestli máte zájem o navýšenou cenu o originál osvědčení.

Ceny akcí na míru vám rádi sdělíme na základě upřesnění tématu, časové dotace a počtu účastníků. Po tomto vám bude odeslána kompletní nabídka obsahující veškeré potřebné informace k semináři. Jakmile tuto nabídku potvrdíte včetně termínu a času, bude považována za předběžnou objednávku. Na základě vámi uvedených údajů budou tyto zadány do databáze, z níž vám bude odeslán email s informacemi k semináři k závaznému potvrzení vaší objednávky. Rovněž vám bude odeslán odkaz k vyplnění seznamu účastníků, který bude použit na prezenční listinu a osvědčení. Součástí ceny semináře na míru jsou veškeré administrativní úkony, včetně tisku a odeslání osvědčení a faktury, zajištění lektora, včetně jeho cestovného. Fakturu obdržíte po uskutečnění akce poštou, společně s originály osvědčení.

Máte zájem o webinář či otevřený seminář? Po úspěšném vyplnění přihlašovacího formuláře na vzdělávací akci obdržíte email s potvrzením přihlášení a veškerými potřebnými informacemi. V případě, že je na akci přihlášen dostatečný počet osob, potřebný k jeho uskutečnění, obdržíte následně také zálohovou fakturu. Po jejím uhrazení Vám zašleme konečnou fakturu k založení. 

STORNO POPLATKY

Po přihlášení je možné přihlášku zrušit za storno poplatek 50% z ceny do 4 dnů před termínem. Po uplynutí této lhůty již storno nelze uplatnit vůbec. Po odečtení stornovacího poplatku bude úhrada do 14 dnů zaslána zpět na vámi uvedený účet.

U akcí s celkovou cenou nižší než 500 Kč nelze storno uplatnit vůbec a při zrušení účasti se peníze nevrací z důvodu administrativních nákladů. Účast na webináři lze bezplatně převést na jinou osobu.

U akcí na míru lze po přihlášení změnit počet účastníků za storno poplatek 50% z ceny semináře do 5 pracovních dnů před termínem semináře. Po uplynutí této lhůty nelze storno objednávky uplatnit.

Zásady ochrany osobních údajů

V dokumentu popisujeme, jak v rámci poskytování našich služeb pracujeme s vašimi osobními údaji.

Dočtete se zde:

  • Jak osobní údaje shromažďujeme

  • Za jakým účelem a jak dlouho osobní údaje zpracováváme

  • Jak vaše osobní informace sdílíme

  • Kde uchováváme osobní informace

  • Jaká jsou vaše práva

​Dokument je ke stažení zde.