Webináře

 • Webináře akreditované MŠMT

  28. 6. 2022 | Článků: 7

  pexels-artem-podrez-4492160.jpgWebináře s akreditací MŠMT v časové dotaci 4 vyučovací hodiny. Jejich přehled naleznete pod touto rubrikou.

 • Předškolní vzdělávání

  3. 9. 2020 | Článků: 9

  iStock-1130430931 - malé děti ruce nahoru - změněná velikos

  Vyberte si z nabídky webinářů pro předškolní vzdělávání.

 • 1. stupeň ZŠ

  3. 9. 2020 | Článků: 4

  iStock-858667816.jpg

  Vyberte si z nabídky webinářů pro 1. stupeň ZŠ. 

 • 2. stupeň ZŠ a SŠ

  3. 9. 2020 | Článků: 10

  iStock-543349720.jpg

  Vyberte si z nabídky webinářů pro 2. stupeň ZŠ a SŠ.

 • Ostatní webináře

  23. 11. 2020 | Článků: 4

  lifestyle-3238401_1920.jpg

  V této rubrice najdete webináře, zaměřené například na vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami nebo webináře zaměřené na psychologické, pohybové, logopedické, emoční a jiné aspekty.