1920500 web home pg hlavní foto (1).png

Akreditované semináře

Řekněte nám, co potřebujete a my to pro vás zařídíme.  

 • Umíme připravit jednorázové semináře i cykly seminářů nebo i webináře pro celý kolektiv pracovníků, pedagogický sbor, případně kolektivy několika škol (malotřídní školy).
 • Dle Vašich požadavků Vám vybereme seminář z našich vzdělávacích akcí akreditovaných MŠMT.
 • Téma, termín a čas přizpůsobíme Vašim potřebám.
 • Akce lze hradit z prostředků DVPP či EU fondů.  

Témata seminářů pro ZŠ

 • Teambuilding sborovny - blíž k sobě navzájem skrze poznání sebe i druhých
 • Třídnická hodina - prostor pro efektivní řešení problémů i osobnostní růst žáků
 • Může být hodnocení žáka objektivní? Musí!
 • Problémové chování dětí a způsoby práce s tímto chováním
 • Metody a formy práce vedoucí ke čtenářské gramotnosti a efektivnímu učení
 • Efektivní učení ve škole - metody a formy práce, které dělají učení zajímavějším
 • Řešení obtížných situací a konfliktů ve škole
pexels-fox-1595391.jpg

iStock-1130430931 - malé děti ruce nahoru - změněná velikos

Témata seminářů pro MŠ

 • Projektová činnost v MŠ
 • Grafomotorika + práce s knihou v MŠ (připravujeme od září 2021)

Ostatní semináře

 • Komunikace - základ života
 • Konflikt - koření života
 • Problémové chování dětí a způsoby práce s tímto chováním
 • Řešení obtížných situací a konfliktů ve škole
 • Hudbotika
 • Hudba na každém kroku
team-386673_1920.jpg

Pokud chcete zrealizovat seminář na míru, napište nám, co by vás zajímalo za téma, kolik se bude vzdělávat pedagogů a kdy vzdělávání plánujete. My vám podle toho připravíme nezávaznou nabídku. 

Kontaktujte nás