1920500 web home pg hlavní foto (1).png

O společnosti Životní vzdělávání, z.s.

Spolek jsme založily s cílem přiblížit vzdělávání všem lidem bez rozdílu věku, pohlaví a profese a pomoci jim lépe se uplatnit v osobním životě i profesní kariéře. Naším hlavním cílem je prosazovat různorodé metody vzdělávání, podporovat flexibilní formy práce a prohlubovat vzdělanost občanů. Spolupracujeme s řadou odborníků a napomáháme předávání jejich zkušeností veřejnosti. 

Jak plynul čas

Jako zakladatelky Životního vzdělávání, z.s. máme několikaletou zkušenost z oblasti vzdělávání, neboť jsme v týmu působily ve sdružení Eduwork o.s.. Zde jsme za celou dobu zrealizovaly, ve spolupráci s téměř 100 lektory, celkem 177 seminářů, 78 webinářů a 356 akcí na míru. Našich vzdělávacích akcí se již zúčastnilo více než 5120 účastníků. Mezi akcemi na míru byly také semináře uskutečněné v rámci výběrových řízení škol, do projektů EU Peníze školám. Výsledkem naší práce je mnoho spokojených zákazníků, o čemž svědčí získané reference, kterých si velmi vážíme.

Naše cesta

Stále k nám přichází nová témata, setkáváme se s inspirujícími lidmi a snažíme se předávat dál to dobré, co může vám, lidem, pomoci, učinit vás spokojenějšími a obohatit vás i po pracovní stránce. Prohlubujeme své dovednosti z nabytých zkušeností, spolupráci s lektory a rády bychom se zaměřily na další oblasti vzdělávání. Semináře a některé webináře máme akreditované MŠMT a usilujeme o získání akreditace MPSV. Kvalita vzdělávacích akcí a spokojenost účastníků je pro nás velmi důležitá. Vycházíme vstříc vašim potřebám a umíme připravit akci na míru dle vašich potřeb a přání. Působíme po celé ČR.

A to jsme prosím my

IMGP1503.JPG

Silva

Po úspěšném absolvování Obchodní akademie v Chocni jsem nastoupila do pozice zapisovatelky k Okresnímu soudu v Ústí nad Orlicí. Po čtyřletém působení na této pozici se ze mě stala správkyně aplikace, vykonávala jsem samostatnou činnost se systémy ISAS a IRES a prováděla další potřebné činnosti v oblasti výpočetní techniky, prostředí justice. V letech 2004 - 2010 a 2012 - 2015 jsem byla na rodičovské dovolené. V roce 2007 jsem pomohla založit neziskovou organizaci, provozující Rodinné centrum Jablíčko, které funguje dodnes. Od roku 2010 do 2014 jsem byla členkou rady a zastupitelkou Města Jablonné nad Orlicí. Koordinovala jsem několik projektů zaměřených na prorodinné aktivity a podporu rodinné politiky. Od roku 2011 byly mou činností konzultace akcí na míru v oblasti vzdělávání pedagogických pracovníků v Eduworku. Od téhož roku působím jako členka rady Místní akční skupiny Orlicko, z.s., podporující rozvoj regionu prostřednictvím programů "LEADER" a "Strategie komunitně vedeného místního rozvoje". Byla jsem spoluzakladatelkou a jsem aktivní členkou Sdružení pro Jablonné, z.s., které pomáhá ke kulturnímu, společenskému a dalšímu rozvoji města. Také jsme v Jablonném nad Orlicí založili Nadační fond Koloběh života, který pomáhá našim spoluobčanům v těžkých životních situacích. Působím jako předsedkyně Bytové, sociální a prorodinné komise Města Jablonné nad Orlicí. V Talentworku se věnuji koordinaci projektů a zákaznické péči.

Životní vzdělávání, z.s.  jsem založila s Petrou a Ivou a mám zde na starosti zákaznickou péči, akce na míru, obchod a propagaci.

Miluji svoji rodinu, tanec, cestování a přátelská setkání. Řídím se mottem: "S úsměvem jde všechno lépe a pokud ho nemají ti ostatní, věnujte jim alespoň ten svůj."

Petra

Po dokončení SPŠ v Hranicích jsem dostala možnost se rekvalifikovat v České pojišťovně a následně tam i pracovat. Po ukončení rodičovské dovolené jsem nastoupila do společnosti Eduwork, kde jsem si uvědomila, že tato práce je pro mně tou pravou, které se v budoucnu chci i nadále věnovat.

Nyní v Životním vzdělávání vám zprostředkovávám vzdělávací akce, které jsou pro vás přínosné a těší mne, když z vašich zpětných vazeb cítím, že tuto práci děláme dobře.

Nejraději mám svou rodinu, zahrádku, psa a přírodu. Řídím se heslem: "Cokoliv se stane, jakkoliv zlé se to zdá - život jde dál a zítra to bude lepší."

Iva

Kdo jsem?
Já jsem já a užívám si všeho, co mi život přináší. Je krásné být maminkou, babičkou, dcerou, manželkou, kamarádkou…pozorovatelkou života.

Učím celý svůj profesní život.
Pravda, udělala jsem si od 40 do cca 50 pauzu a zkusila jsem život na volné noze. Bylo to ne(ve)smírně obohacující.

Posbírala jsem řadu certifikátů.

Mám papír na to, že můžu učit, napsala jsem řadu metodik, podílela jsem se na učebnicích.

Co je pro mě důležité?
Příjemné spolubytí se všemi, s kým se potkávám.

Děti ve škole o mně řekly:
"Jsem velice šťastná, že jsme vás dostali na češtinu. Už 1. den, co jsem vás poznala, mi bylo jasné, že to bude jízda. Ségra z 6. C mi o vás řekla, že jste super a měla pravdu."

"Hodiny mě bavily, vždy jsem se těšila, líbily se mi tvoje přípravy i atmosféra ve třídě."

"Takže Ivo, dost jsem se naučil,… občas jsem se ztrácel, ale pak jsem to téměř vždy pochopil. A učilo se mi s tebou dobře, takže dávám palec nahoru."

"Líbilo se mi: zábavná forma, nové věci, žádný stres, dost času, těšil jsem se na hodiny, vždy byl program, zábavné výstupy."

Kde se o mně můžete dozvědět víc:
http://maly-princ.cz/
https://www.ucitelnice.cz/author/821
https://www.ucitelnice.cz/author/16107
www.interaktivka.cz
https://www.youtube.com/user/eliasovaivana/videos

 

Pokud vás naše práce a způsob života zajímá, projděte si naše stránky, napište nám, zavolejte.

Rády si vyslechneme vaše názory nebo se s vámi setkáme.

email: info@zivotnivzdelavani.cz

Tel. Petra: +420 732 337 661

                                                                                                                                   Silva, Petra a Iva, zakladatelky Životního vzdělávání,z.s.


Náš mediální partner

SE_1600x411.png