Karel Čapek – Umělá inteligence
práce s uměleckým a neuměleckým textem


8. třída

časová dotace: 45 minut
obsah: práce s uměleckým a neuměleckým textem
cíl: schopnost vyhledat a porovnat informace v textu

týmová spolupráce
prezentace výstupů
strategie práce s textem

IMG_20230317_071648.jpg                                               IMG20230317120419.jpg

1. Zadání:
Přečti si ukázku
- upravila jsem list tak, aby neobsahoval otázky, ale pouze ukázku z hry. Otázky směřující k ověření porozumění textu + otázky z pracovního listu (některé).

2. Pomocí QR kodu odkaz na upoutávku na divadelní hru v Plzni - diskuze.

3. Zadání:
Porovnej oba texty + jaké informace jsi zjistil/la? Zaznamenej je do diagramu.
- děti dostaly jeden zdroj formou QR kodu - odkaz na internet a jeden článek vytištěný.
Následná diskuze o strategiích při plnění úkolu a způsobu získávání informací (digitální a tištěná podoba).
45. minut

4. Dva zdroje o umělé inteligenci: diplomová práce a video.
Zadání: Co ses dozvěděl/la? V čem je nebezpečí umělé inteligence? V čem je přínos?
Následná diskuze o strategiích při plnění úkolu a způsobu získávání informací (digitální a tištěná podoba).

5. Dobrovolná domácí aktivita - dvě videa - QR kódy.
Navazující aktivita v další hodině: slohová práce - úvaha na téma umělá inteligence.


 

IMG20230317120923.jpg                                         IMG20230317120413.jpg


Metodiku ke stažení naleznete zde >>

Krásné bytí s dětmi přeje

Ivana Hrubá Eliášová