1920500 web home pg hlavní foto (1).png

Pracovní toulání internetem

 

Moje vášeň pro čtenářskou gramotnost a její různé podoby mě nenechává klidnou a nutí mě neustále hledat nové a nové zdroje zajímavostí v této oblasti.  A tak se často stává, že okno v pracovně svítí dlouho do noci, já se pracovně toulám záhyby internetu a doprovod mi dělají jen knihy a květiny. 

 

20210521_081930.jpg

 
Nejčastěji zadávaná slova do mého Google vyhledávače jsou
čtení, čtenářská gramotnost, metody kritického myšlení, četba, literatura a v neposlední řadě i kartičky a hry do literatury. Někdy hledám opravdu dlouho, než narazím na něco originální a skvěle použitelného v mých (a potažmo) vašich hodinách, někdy narazím na zajímavou věc, u které se mi okamžitě zrodí plán, jak ji využít.

diamant.png

 
A tak jsem náhodu objevila
skvělé grafické organizéry k textu, stvořil se plán na imaginární knihovny, našla spoustu skvělých hotových listů ke knihám, které mi pomáhají ušetřit volný čas, začala jsem pracovat s aplikací Čtenářský metr a Readmio, objevila parádní audiovideoknihy ke Starým pověstem českým, rozšířila svůj pracovní kánon o další metody RWCT jako jsou sketchnoting, strom otázek, sněhová koule  aj. 

Vytvořené, přetvořené a objevené nápady pak velmi ráda posílám dál mezi kolegy češtináře, ale i knihovníky, vychovatele a fanoušky dětského čtení. Inspiraci do hodin čtení, převážně na 2. stupni ZŠ a výše můžete najít na mé FB skupině Hodiny literatury hravě…, který má dnes již 3,5 tisíců členů.

Dále mě pak můžete osobně potkávat třeba na webinářích zde na Životním vzdělávání, kde osobně ukazuji a vysvětluji praktické ukázky a materiály právě do hodin literatury a také dějepisu. 

Mé materiály také často můžete vidět na portálech učitelů UčiteléUčitelům či Učitelnice, kde mé nejnáročnější projekty posílám za drobný peníz do světa. 

A na co se můžete těšit? …. Obrázky v textu jsou ukázkou mé práce v hodinách s dětmi.

 


 

Mgr. Jitka Vyplašilová