1920500 web home pg hlavní foto (1).png

Mgr. Petra Dočkalová

- spíše než role učitelky, role facilitátora, průvodce jejich vzděláváním

- pozitivní podpora silné stránky, vedení k sebepoznání, sebeúctě

- dohoda, než-li příkaz, zákaz, pevné hranice, pravidla

- práce s vnitřní motivací

- práce s nejbližšími cíli

- plánování, práce s cíli, sebekontrola chování

-předávání kompetencí dítěti 

- využití přirozených důsledků, ne trestů a pochval

- vedení k samostatnosti v řešení problémů, ve všem 

- vzor -  filozofie Ravena Feuersteina, jeho motto: „Nechte mne chvilku, já si to rozmyslím.“

- inspirace J-Holt, knihy o mozku, nové výzkumy z neurovědy

- zásady J.A. Komenského 

- aktivizační metody, metody kritického myšlení, projektová výuka, prvky programu Začít spolu, Montesorri, FIE

- inspirace - Pragmatická pedagogika - J. Dewey

- spolupráce se studentkami pedagogické fakulty, předávání zkušeností

Dočkalová Petra.jpg