1920500 web home pg hlavní foto (1).png

Kruhy ve výuce

 

Stále častěji se ve školách setkáváme s výukou v kruhu. Co je na kruzích zajímavého, čím jsou přínosné pro děti? Děti i učitel jsou si rovni. Každý by měl vidět na druhé. Ve škole se však setkáváme s různými typy kruhů, jsou vítaným zpestřením i důležitou součástí výuky. Pomáhají nám tvořit bezpečné prostředí ve třídě.

IMG_20230104_092029.jpg

Ranní kruh

Je součástí programu Začít spolu. Slouží k navození atmosféry, přivítání. Může otevírat téma výukové i z etické výchovy. Děti se učí komunikaci, naslouchání, pravidlům - zejména mluví jen jeden.

Možný průběh kruhu:

1) Zahájení pozdravem - společným nebo jednotlivě, kdy si děti posílají nějaký předmět, aby mluvil pouze ten, kdo předmět drží.

2) Děti nebo učitel může říci datum, den, roční období,.......

3) Můžeme vylosovat nějaké téma nebo vzít téma aktuální a k němu se každý může vyjádřit. Nemusí mluvit všichni.

4) Učitel řekne plán na tento den. 

Důležitá pravidla v kruhu: 

 • Mluví jen jeden.Většinou označen předmětem, který se posílá. 

 • Díváme se na toho, kdo mluví. 

 • To, co se řekne v kruhu se z něj nevynáší, je to důvěrné. 

 • Nenutíme nikoho mluvit, ale povzbuzujeme děti k mluvení.   

Výukový kruh

V kruhu se zabýváme nějakým tématem.

Opakujeme, diskutujeme, navozujeme téma, vysvětlujeme, ....

Pravidla platí stejná jako u ranního kruhu.

Hodnotící kruh

Může být po činnosti, po hodině, po dni, týdnu, centrech aktivit,........

Pravidla platí stejná jako u ranního kruhu.

Můžeme mít připravený soubor několika otázek, děti si losují, vybírají. Např.:

 • Co se mi dařilo?

 • Co bych potřeboval ještě procvičit?

 • Co bych potřeboval jinak?

 • Koho bych ocenil + Za co konkrétně?(Popsat konkrétně, co se mi líbilo.)

 • Jak se mi podařilo splnit cíl?

U hodnotících kruhů by se měli vyjádřit všichni.

Diskuzní kruh

Cílem je tříbit dovednosti diskutovat, reagovat na  názory, předkládat argumenty. Je to příležitost hovořit o aktuálních věcech, řešit problémy. Je  zaměřen především na rozvoj znalostí a dovedností a přispívá k rozvíjení klíčových kompetencí (kompetence sociální a personální, komunikativní, občanské).

 

 

Třídní intervize (Intervizní kruh)

 • Pravidla platí stejná jako u ostatních kruhů. Kruh slouží ke společnému řešení problémů. Cílem je problém vyřešit, ne si vylít zlost.

 • Na jednoho žáka mohou být pouze 2 negativní věci. (Ne více, ani když s tím souhlasí, nemusí vyhodnotit dobře v danou chvíli, my jsme tam od toho, abychom zajistili bezpečí.)

 • V jedné části probíhá otvírání témat, která mi vadí, v druhé části probíhá oceňování. Pořadí jednotlivých částí je na domluvě se třídou. Oceňování je většinou v druhé části, abychom zakončovali pozitivním.

Průběh otvírání témat, která mi vadí: 

1) Dítě otevře v kruhu téma, které mu vadí. Oslovuje a mluví přímo na konkrétního spolužáka. Karle, …

2) Popíše situaci pomocí zpětné vazby.

3) Přidá svoje emoce, co to s ním dělá.

4) Řekne, co by potřeboval. Navrhne řešení.

5) Druhý má možnost se k tématu vyjádřit tím, že bude souhlasit s řešením. Nebo bude potřebovat čas na promyšlení (Zamyslím se nad tím). Může využít možnosti se doptat: Potřeboval bych se ještě doptat: Případně: Můžeme to otevřít ještě po kruhu? (Je lepší za pomoci dospělého).

Příklad celého popisu: Jirko, včera jsme byli na obědě a tys mi hodil svůj knedlík do mého talíře. Rožčililo mě to, protože se to stalo už po několikáté, a nereguješ, když říkám dost. Potřeboval bych, abys mě nechal v klidu najíst, neházel mi jídlo do talíře. Pokud chceš se mnou u jídla komunikovat, můžeme se normálně bavit.

Průběh oceňování:

 1. Dítě osloví konkrétního spolužáka a ocení konkrétní věc, situaci, která mu vyhovuje, je příjemná.

Příklad: Leni, líbilo se mi, když jsi ke mně o přestávce přišla a nabídla mi, že si budeme spolu hrát. Cítím, že tu mám kamarádku a cítím se díky tomu dobře.

Ve všech kruzích vedeme děti k popisu konkrétní věci, kterou oceňují/která jim vadí/která se jim daří/nedaří. Nevyjadřujeme se takto: Líbí se mi všechno. Nevede to k tomu, aby se konkrétní činnost potvrdila, vzbuzuje nejistotu (stejně jako známka, kdy nevíme, za co přesně je). Pokud se děti vyjádří takto obecně, vždy kruh zastavíme, vstoupíme do toho a doptáme se: Co konkrétně oceňuješ? Co konkrétně, jaká situace Ti vadila, popiš ji. Co konkrétně se Ti dnes podařilo? Nemusíš jmenovat všechno, vyber si jednu věc, kterou pojmenuješ.

Zpracovala Mgr. Renata Tylšová, https://www.ucitelnice.cz/rencaty