1920500 web home pg hlavní foto (1).png

5 důvodů, proč zařadit artefiletiku do výuky

Artefiletika.jpg

Artefiletika je pro hodně lidí cizí pojem a proto může budit trochu nedůvěru. Jedná se ale o velmi přirozenou techniku, která vám může zpříjemnit rutinní řízené činnosti, ulehčit jejich organizaci a navíc i plnit výchovné cíle. Proč tedy dát artefiletice v MŠ šanci?

1) Využití celého prostoru třídy. Děti se při práci mohou pohybovat a je to vhodné proložení mezi statické činnosti tak, aby u nich nedocházelo k jednostrannému přetížení nebo přetlaku.

2) Artefiletiku zvládnou všechny děti bez rozdílu věku a schopností. Každý si najde svojí cestu a my nemusíme věnovat tolik energie vymýšlení různých variant, či tomu, že si někdo neví rady, nebo že děti pracují různým tempem.

3) Je to ideální navázání například na pracovní, nebo výtvarnou činnost, kde se rozlišné tempo objevuje. Když dětem připravíme pomůcky, mohou plynule navázat právě artefiletikou, u které vydrží i delší dobu a nechají ostatní předchozí činnost dokončit.

4) Na každého se dostane. U mnoha činností se dostanou ke slovu spíše starší, nebo průbojnější děti a další s prosazování mohou mít problémy. Během artefiletiky se ale dostane na každého, můžeme děti obcházet a komunikovat už během činnosti při vytváření jejich díla. Je to ideální spojení simultánní činnosti a individuální péče. 

5) Podporujeme prožívání dětí. Ve výuce se často klade důraz hlavně na získávání vědomostí, nebo vývojové posuny. Samotné prožívání je ale také velmi důležitá oblast, kterou bychom neměli zanedbávat. Artefiletika je skvělým pomocníkem, jak se na expresivní činnosti zaměřovat pravidelně a podporovat tak duševní pohodu dětí ve třídě.


Na webináři o artefiletice se podíváme na její historii a zajímavosti, zařazení do RVP, ale i organizaci a praktickou inspiraci do řízených činností, kterou budete moci rovnou využít.


Autorka:

Ludmila Bakonyi Selingerová

www.pohadkovalida.cz