Webináře akreditované MŠMT

pexels-artem-podrez-4492160.jpgWebináře s akreditací MŠMT v časové dotaci 4 vyučovací hodiny. Jejich přehled naleznete pod touto rubrikou.